Valpar planeras till sommaren 2019: Ida x Caine van Het Eldenseveld. Ida ska löpa i april-maj